Home Wyprawka szkolna
PDF Drukuj Email

WYPRAWKA SZKOLNA

Wyprawka szkolna na rok 2019/2020 przewidziana jest dla uczniów: słabowidzących, niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej,posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników obejmuje uczniów uczęszczających w roku szkolnym 2019/2020 do klasy III - VI OSM II stopnia.

Wniosek należy złożyć  do 11 września 2019r.

Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników obejmuje uczniów uczęszczających w roku szkolnym 2018/2019 do klasy IV - VI OSM II stopnia.

Wniosek należy złożyć do 17 września 2018r.

 

STYPENDIUM SZKOLNE

Prawo do pomocy socjalnej przysługuje uczniom zamieszkałym na terenie miasta Elbląg. Próg dochodowy: wynosi 528 zł netto miesięcznie na osobę w gospodarstwie domowym.

WNIOSEK NALEŻY SKŁADAĆ W URZĘDZIE MIASTA w pokoju 312,do dnia 15.09.2019r.

 

Stopka

 Zespół Państwowych Szkół Muzycznych w Elblągu

ul. Traugutta 91

82-300 Elbląg

Free joomla layouts